Operatören ansvarar för nödvändig utbildning i säkerhet ombord och ansvarar för nödvändig briefing av medföljande personer.

Operatören ansvarar inte för utbildning på en underleverantörs utrustning som underleverantören ska hantera ombord.

Däremot ansvarar operatören för att leverantörer/underleverantörer auditeras (ORO.GEN.205). Detta för att säkerställa att produkten som levereras uppfyller de krav som operatören ställer (för att tillgodose egna krav och/eller krav som härrör från regler).