Trafiktillstånd för specialiserad flygverksamhet

Trafiktillstånd krävs från Transportstyrelsen för tredjelandsbolag som vill utföra SPO-verksamhet, det vill säga fotoflygningar, hängande last, rendrivning med mera i Sverige.

Trafiktillståndet kan kompletteras med ett lågflygstillstånd. 

Tillstånd kan ges för en period upp till tre månader i taget. 

Blankett för ansökan om tillstånd för bruksflyg "Application to perform Specialized Operations-Aerial Work in Sweden", sänds till: E-post: trafiktillstand@transportstyrelsen.se 
eller Transportstyrelsen, SE-601 73 Norrköping, Sverige.

Läs mer om vad som gäller för trafiktillstånd för specialiserad flygverksamhet i
TSFS 2017:70

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!