Senareläggning av införande av ADS-B

EU-kommissionen har beslutat om senareläggning av införandet av ADS-B från 7 juni till 7 december 2020.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.