Specialiserad verksamhet (SPO) med flygplan eller helikopter

Deklaration

Specialiserad verksamhet (Specialised operations, SPO) för både flygplan och helikopter regleras av Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012, del-SPO. 

Verksamhet enligt del-SPO ska deklareras. För mer information, se SPO - regler för specialiserad flygverksamhet. Här hittar du också dokument och blanketter att använda vid ansökan.

Luftvärdighetsorganisation

Det finns krav på egen eller kontrakterad luftvärdighetsorganisation, antingen i form av en CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation), eller en CAO (Combined Airworthiness Organisation), i enlighet med Kommissionens Förordning (EU) nr 1321/2014. Mer information finns på sidorna Nytt CAMO-tillstånd respektive Nytt CAO tillstånd.

Besättningsmedlemmars behörigheter

För utbildning till certifikat och typbehörigheter gäller bestämmelserna i Kommissionens Förordning (EU) nr 1178/2011, Air Crew, Part-FCL.