E-tjänster för luftfart

Transportstyrelsen ger dig möjlighet att själv utföra dina ärenden vid den tidpunkt som passar dig bäst. Vilka e-tjänster vi erbjuder inom luftfart kan du se via denna sida.

Support e-tjänster luftfart

Om du har problem eller frågor kring e-tjänsterna för luftfart – kontakta Transportstyrelsens kundsupport:

E-tjänster inom luftfart.

Inskränkning av eller förbud mot luftfart

Transportstyrelsen kan besluta om inskränkningar eller förbud mot luftfart så kallade R-områden (restriktionsområden). Detta kan ske av militära skäl, av hänsyn till allmän ordning och säkerhet eller med anledning av natur- eller miljövård. Transportstyrelsen får även utarbeta föreskrifter inom dessa områden.

Transportstyrelsen får också föreskriva att ett område ska vara D-område (farligt område) om det föreligger fara för luftfartens säkerhet men faran är inte så stor att det motiverar inrättandet av restriktionsområde.

Gå till tjänsten Upprättande av R-område - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Ansökan om medicinskt intyg görs digitalt hos din flygläkare. Läkaren har en dator som är ansluten till Transportstyrelsens datanätverk.

Innan du söker flygläkare behöver du först ta reda på vilken typ av läkare du ska besöka för att få ditt intyg utfärdat. När du vet det kan du söka flygläkare i vår e-tjänst.

Gå till tjänsten Flygläkare - sök. Öppnas i nytt fönster.

Här når du inloggningssidan för luftfartsskydd. Det är bara personer som har rätt att ta del av sekretesslagd information som kan tilldelas behörighet till dessa dolda sidor. Läs mer om vad som krävs för att få inloggningsuppgifter till luftfatsskydd.

Logga in i tjänsten Luftfartsskydd - logga in. Öppnas i nytt fönster.

Här kan du som vill klaga på ett svenskt flygbolag, som du anser inte ha uppfyllt kraven i förordning EG nr 1107/2006. Förordningen gäller rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder.

Gå till tjänsten Lämna klagomål enligt förordningen för funktionshindrade. Öppnas i nytt fönster.

 Inrapportering av flygtid enligt LFS 2007:18. Uppgifterna används för att beräkna flygsäkerhetsutvecklingen och därmed få möjligheter att prioritera flygsäkerhetshöjande beslut. En korrekt rapportering ger  Transportstyrelsen bättre underlag för flygmarknadens olika verksamhetsområden.

Gå till tjänsten Statistiska uppgifter för luftfart (flygtid) - rapportera. Öppnas i nytt fönster.

Svävande lyktor (eller thailändska lyktor) är ett föremål med brinnande material som du i vissa fall behöver tillstånd från Transportstyrelsen för att släppa upp.

Du ska ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen när du planerar att släppa upp mer än 50 lyktor vid samma tillfälle. Om lyktan är 100 cm hög eller högre, krävs tillstånd oavsett antal.

Ansök om tillstånd senast 21 dagar före planerat uppsläpp.

Läs mer om krav för raketer, latexballonger och svävande lyktor.

Gå till tjänsten Svävande lyktor - ansök om tillstånd. Öppnas i nytt fönster.

Här kan du söka bland de kontrollanter som Transportstyrelsen har certifierat för att genomföra flygprov, kompetenskontroller samt kompetensbedömningar.

  • E(A) och E(H) får göra flygprov och kompetenskontroller
  • PCE(A) och PCE(H) får genomföra kompetenskontroller
  • FIE(A) och FIE(H) får göra kompetensbedömningar för instruktörsbehörigheter
  • SEN får göra kompetensbedömningar för kontrollantbehörigheter

Gå till tjänsten Sök kontrollant. Öppnas i nytt fönster.

Här kan du söka svenska luftfartyg i luftfartygsregistret.

Gå till tjänsten Sök luftfartyg. Öppnas i nytt fönster.

Inskränkning av eller förbud mot luftfart

Transportstyrelsen kan besluta om inskränkningar eller förbud mot luftfart så kallade R-områden (restriktionsområden). Detta kan ske av militära skäl, av hänsyn till allmän ordning och säkerhet eller med anledning av natur- eller miljövård. Transportstyrelsen får även utarbeta föreskrifter inom dessa områden.

Transportstyrelsen får också föreskriva att ett område ska vara D-område (farligt område) om det föreligger fara för luftfartens säkerhet men faran är inte så stor att det motiverar inrättandet av restriktionsområde.

Gå till tjänsten Upprättande av D-område - ansök. Öppnas i nytt fönster.