Import av luftfartyg

Här hittar du information om hur du gör för att importera luftfartyg till Sverige.

För att importera ett luftfartyg och använda det i Sverige krävs i huvudsak två saker:

  • Luftfartyget ska registreras i det svenska luftfartygsregistret.
  • Luftfartyget ska vara luftvärdigt och miljövärdigt.

På den här sidan har vi samlat information om hur du får ditt luftfartyg luftvärdigt och miljövärdigt. Information om hur du registrerar luftfartyget hittar du på sidorna om luftfartygsregistret.

Innan du köper

Läs tips och information om vad du ska tänka på inför ditt köp, ansökan om miljö- och luftfvärdighetshandlingar.

Begränsad bemanning vecka 28-31

Vi har begränsad bemanning under vecka 28-31 när det gäller importer, vilket kan leda till längre handläggningstider. Vi ber er ha överseende med detta.

Registrera först!

Du kan registrera ditt luftfartyg i det svenska luftfartygsregistret utan att det är luft- och miljövärdigt.

Du kan skicka in din ansökan om miljö- och luftvärdighet innan luftfartyget är registrerat, men Transportstyrelsen kan inte utfärda miljö- och luftvärdighetshandlingarna förrän luftfartyget är registrerat.

Miljö- och luftvärdighetshandlingarna är ett bevis på att ditt luftfartyg uppfyller de gällande miljö- och luftvärdighetskraven.

Beroende på vilken kategori ditt luftfartyg tillhör så utfärdas:

  • flygtillstånd (PtF) eller ett luftvärdighetsbevis (LVB)
  • granskningsbevis avseende luftvärdigheten (ARC) (enbart för EASA-luftfartyg)
  • miljövärdighetsbevis (MVB) (när det krävs enligt ICAO Annex 16).

Överföringsflygning

Om du behöver göra en överföringsflygning till Sverige med ett luftfartyg som ännu inte blivit svenskregistrerat för att utföra en luftvärdighetsgranskning, ska du ansöka om interimistisk registrering och flygtillstånd (permit to fly).

Regler

De lagar som styr importen är dels den svenska luftfartslagen, dels de EU-förordningar som gäller för EASA-luftfartyg. Alla registreringar samt luftvärdigheten och miljövärdigheten för bilaga I- samt statsluftfartyg styrs av luftfartslagen genom de nationella föreskrifterna. För EASA-luftfartyg är det EU-förordningarna 748/2012 (Del 21) och 1321/2014 (Del M alternativ Del-ML) som styr luftvärdigheten och miljövärdigheten.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!