Revision verksamhetsmanual CAME eller NLO VHB

Så här skickar du in revision av CAME eller NLO Verksamhetshandboks revision.

Revision av Verksamhetsmanual ska bestå av:

  • Blanketten Revision verksamhetsmanual TSL7169 med ruta för ansökan eller för kännedom ikryssad
  • Komplett Verksamhetsmanual, inklusive bilagor

Skicka in revision av verksamhetsmanual digitalt

via e-postluftfart@transportstyrelsen.se

eller:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 NORRKÖPING

Checklistor och manualexempel

Checklistor, CCL, för vad som ska ingå i manualen för CAME finns på sidan Checklistor och manualexempel- fortsatt luftvärdighet. För revision av NLO VHB används checklista för CAME i tillämpliga delar.