Revision verksamhetsmanual CAME eller NLO VHB

Så här skickar du in revision av CAME eller NLO Verksamhetshandboks revision.

Revision av Verksamhetsmanual ska bestå av:

  • Blanketten Revision verksamhetsmanual TSL7169 med ruta för ansökan eller för kännedom ikryssad
  • Komplett Verksamhetsmanual, inklusive bilagor
    • Om CAME hänvisar till beskrivningar av procedurer i andra handböcker exempelvis Safety manual ska även denna ingå i ansökan.
    • Om det finns hänvisningar till beskrivningar av procedurer i andra handböcker ska det framgå CAME (handbok och revision). Exempelvis i List of Effective Pages (LEP)

Skicka in revision av verksamhetsmanual digitalt

via e-postluftfart@transportstyrelsen.se

eller:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 NORRKÖPING

Checklistor och manualexempel

Guide för vad som ska ingå i manualen för CAME finns på sidan Checklistor och manualexempel- fortsatt luftvärdighet. För revision av NLO VHB används guide för CAME i tillämpliga delar.