Ändra adress, namn eller verksamhetsort

Så här ändrar du adress, namn eller verksamhetsort i CAMO tillstånd.

Tänk på att nytt organisationsnummer innebär att ni måste ansöka om nytt tillstånd.

Ansökan ska innehålla

  1. Ansökan på EASA Form 2 med uppgifter om vad ändringen avser
  2. Organisationens Management of change och risk assessment
  3. Ansökan om revision av CAME samt de sidor som ska ändras
  4. Registreringsuppgifter från Bolagsverket där ändrade uppgifter framgår

CAME guide för vad som ska ingå i manualen finns för CAME finns på sidan Checklistor och manualexempel- fortsatt luftvärdighet.

Skicka ansökan till

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73  NORRKÖPING

eller via e-post till: luftfart@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!