Ändra adress, namn eller verksamhetsort

Så här ändrar du adress, namn eller verksamhetsort i CAMO tillstånd enligt Del M kapitel G eller Del-CAMO.

Tänk på att nytt organisationsnummer innebär att ni måste ansöka om nytt tillstånd.

Ansökan ska innehålla

  1. Ansökan på EASA Form 2 med uppgifter om vad ändringen avser
  2. Organisationens Management of change och risk assessment (gäller Part-CAMO)
  3. Ansökan om revision av CAME samt de sidor som ska ändras
  4. Registreringsuppgifter från Bolagsverket där ändrade uppgifter framgår

Checklista, CCL, för vad som ska ingå i manualen finns för CAME finns på sidan Checklistor och manualexempel- fortsatt luftvärdighet.

Skicka ansökan till

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73  NORRKÖPING

eller via e-post till: luftfart@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!