Med relevant utbildning menas "Basic Training" utförd i en godkänd Del-147 organisation men där eleven av någon anledning inte blivit godkänd i alla avseenden.Transportstyrelsen kan efter individuell bedömning klassa utbildningen som relevant. De krav som ska uppfyllas för relevant utbildning för Basic Training är:

 

  • Godkänd närvaro från Del 147 organisationen.
  • Godkänd och bedömda kunskaper i den internt styrda skolpraktiken från Del 147 organisationen.