Transportstyrelsen (TS) har inte kapacitet att pröva ansökningar från sökande som är bosatta utanför EU, såvida den sökande inte har yrkes- eller bostads kopplingar till Sverige.

TS måste kunna verifiera dokument och utföra revisioner av personal och organisationer. Dessa kontroller och revisioner är möjligt att utföra endast om den som ansöker om en personlig licens hos TS arbetar för ett företag med en anknytning till Sverige, eller bor i Sverige.

Om det vid ett senare tillfälle, uppnår dessa kriterier, är du välkommen att kontakta oss igen.

The Swedish Transport Agency (STA) does not have the capacity to examine applications from licensed personnel with no professional or residential connections to Sweden.

It is an absolute necessity for the STA to be able to verify documents and perform audits of personnel and organizations. These verifications and audits are possible to perform only if the person applying for a personal licence with the STA works for a company with a connection to Sweden, or lives in Sweden.

If, at a later stage, you meet these criteria, you are welcome to contact us again.