Begränsning i ett Del-66 certifikat

Det finns olika begränsningar som kan förekomma i ett Del-66 certifikat. De som har införts vid konvertering av teknikercertifikat från det nationella regelverket till EASA och de som har införts inom EASA regelverket. 

Begränsning inom EASA

Begränsningar kan komma att läggas in i ett Del-66 certifikat om innehavaren har kategori B1 (B1.2)  och gruppbehörighet för "Full grupp 3" eller kategori B3 och gruppbehörighet för "icke-trycksatta flygplan med kolvmotorer som har en maximal startmassa på 2 000 kg eller mindre".
Detta gäller då sökanden inte kan styrka lämplig erfarenhet vid införandet av den aktuella gruppen, antingen som nyinförande eller vid konvertering av tidigare grupper.

Följande begränsningar kan förekomma:

För kategori B1

 • trycksatta flygplan
 • flygplan med metallstruktur
 • flygplan med kompositstruktur
 • flygplan med trästruktur
 • flygplan med metallrör och duk

För kategori B3

 • flygplan med metallstruktur
 • flygplan med kompositstruktur
 • flygplan med trästruktur
 • flygplan med metallrör och duk

Dessa begränsningar kan tas bort genom något av följande alternativ:

 • Uppvisande av lämplig praktisk erfarenhet
  Lämplig praktisk erfarenhet som krävs för att ta bort begränsningar bör bestå av en mängd olika uppgifter som är lämpliga för begränsningarna under överinseende av behörig certifierande personal.
  Detta bör omfatta de uppgifter som krävs enligt en årlig inspektion.
  Mer information om hur praktisk erfarenhet ska dokumenteras kan du läsa på sidan praktisk erfarenhet.
  Alternativt kan erfarenhet också fås genom teoretisk och praktisk utbildning
  från en tillverkare. Detta ska i förväg vara godkänt av Transportstyrelsen.
  Tillverkaren ska då genomföra och dokumentera bedömning.
 • Praktisk bedömning via Transportstyrelsen
 • Införande av en relevant typ med den aktuella strukturtypen, efter genomförd typutbildning 

Nationell begränsning

Kategori B1

Vid konvertering från MM-certifikat in till Del-66, så baserades det på vad du då hade för typer i MM-certifikatet. En typ kunde då ge dig en grupp, med en eller flera begränsningar. Hade du till exempel typen PA-28, så innefattade den även typerna PA-32 och PA-38. De i sin tur gav grunderna till en grupp enligt EASA regelverket. Gruppen som då fördes in i certifikatet var ASPE-MS, vilket står för Aeroplanes Single Piston Engine of 5700 kg and below, Metal Structure. Då gruppen enbart baserades på typer från tillverkaren Piper, så blev resultatet Manufacture group rating - Piper.
Beroende på typernas komplexitet, så fördes även ett antal begränsningar in i certifikatet. I ovan exempel tillkom även begränsningarna:

 • Flygplan med trycksatt kabin
 • Flygplan med infällbart landställ
 • Flygplan med ställbar propeller

Dessa begränsningar kan tas bort genom något av följande alternativ:

 • Uppvisande av lämplig praktisk erfarenhet
  Lämplig praktisk erfarenhet som krävs för att ta bort begränsningar bör bestå av en mängd olika uppgifter som är lämpliga för begränsningarna under överinseende av behörig certifierande personal. Detta bör omfatta de uppgifter som krävs enligt en årlig inspektion. Mer information om hur praktisk erfarenhet ska dokumenteras kan du läsa på sidan praktisk erfarenhet.
  Alternativt kan erfarenhet också fås genom teoretisk och praktisk utbildning från en tillverkare. Detta ska i förväg vara godkänt av Transportstyrelsen. Tillverkaren ska då genomföra och dokumentera bedömning.
 • Praktisk bedömning via Transportstyrelsen
 • Införande av en relevant typ med den aktuella strukturtypen, efter genomförd typutbildning

Kategori B2

För dig med konverterat MM-certifikat och som inte hade någon typ med "glass cockpit" i MM-certifikat vid konverteringstillfället krävs att en kompletterande examinering utförs i M4, M5, M13 och M14 för att uppnå full behörighet i kategori B2.

Nedanstående tabell redovisar berörda delar som saknas i MM-utbildningen.

Modul 4 Modul 5 Modul 13 Modul 14
Under-modul Nivå  Under-modul Nivå  Under-modul Nivå  Under-modul Nivå 
4.1.1 b) 2 5.1 3 13.3 3 14.1 b) 2
4.1.2 b) 2 5.6 b) 2 13.4 3    
4.1.3 b) 2 5.7 2 13.10 2    
4.2 2   5.8 2        
4.3 b) 2 5.10 2        
    5.13 2        
    5.14 2        
    5.15 2        

Begränsningen kan avlägsnas enligt något av följande sätt:

 • Examinering hos Transportstyrelsen
  Använd blankett "Ansökan om typexamination"
 • Examination kompletta moduler i Del-147 skola. 
  Länk till godkända Del-147 skolor 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!