Intyg om normal hemvist vid ansökan om förarkort för färdskrivare

TSTRY1328

Denna blankett ska, enligt Förordning (EU) nr 165/2014 Art. 26.2 och 26.3, bifogas
ansökan om förarkort om du har din normala hemvist) i Sverige men inte är
folkbokförd i Sverige.

Intyget får inte vara äldre än 3 månader.

Mer information finns i blanketten.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.