Fortsatt luftvärdighet

Här finns information om regler för fortsatt luftvärdighet.

Senaste regeländringarna

 • TSFS Serie AIR 2016:40 - Nationella luftvärdighetshandlingar
 • TSFS Serie AIR 2016:41 - Massa och balans
 • TSFS Serie AIR 2016:42 - Ändring av TSFS 2012:85
 • TSFS Serie AIR 2016:43 - Ändring av TSFS 2012:87
 • Förordning nr 2015/1536, 16 september (ändring av 1321/2014)
  (Ändringar vad gäller komplexa motordrivna luftfartyg och luftfartyg som brukas för kommersiella ändamål, kritiska underhållsuppgifter, ACAM, Del-T)
 • ED Decision 2016/011/R 11 juli 2016, AMC/GM till Del-M, -145, -66, -T.(AMC/GM till förordning nr 2015/1536)
  (Ändringar vad gäller komplexa motordrivna luftfartyg och luftfartyg som brukas för kommersiella ändamål, kritiska underhållsuppgifter, ACAM, Del-T)

   

Reglerna finns på EASA:s webbplats.

Informationsmaterial