Fortsatt luftvärdighet

Här finns information om regler för fortsatt luftvärdighet.

Senaste regeländringarna

Nationella Regler

 • TSFS serie AIR 2018:37 - Luftvärdighetsorganisationer
 • TSFS Serie AIR 2018:34 - Ändring av TSFS 2016:40
 • TSFS Serie AIR 2018:38 - Allmänna råd för underhållsprogram för luftfartyg
 • TSFS Serie AIR 2016:40 - Nationella luftvärdighetshandlingar
 • TSFS Serie AIR 2016:41 - Massa och balans
 • TSFS Serie AIR 2016:42 - Ändring av TSFS 2012:85
 • TSFS Serie AIR 2016:43 - Ändring av TSFS 2012:87

EU / EASA Regler

 • Genomförandeförordning (EU) 2020/1159 om ytterligare luftvärdighetskrav
 • AMC och GM (ED) 2020/023/R till (EU) 1321/2014 Del-M
 • AMC och GM (ED) 2020/002/R  till (EU) 1321/2014
 • Ändringsföreskrift (EU) 2020/270 till 1321/2014 om övergångsbestämmelser till nya organisationsformer Del-CAO och Del-CAMO.
 • Genomförandeförordning (EU) 2019/1384 om ändring av förordning (EU) 965/2012 och (EU) 1321/2014 gällande användandet av luftfartyg listade i ett AOC för icke kommersiell och specialiserad verksamhet och operationella regler för kontrollflygning efter underhåll och fastställande av regler för icke kommersiella flygningar med minskat antal kabinbesättningsmedlemmar.
 • Genomförandeförordning (EU) 2019/1383 om ändring av förordning (EU) 1321/2014 gällande säkerhetsledningssystem för luftvärdighetsorganisationer och ändringar gällande hantering av luftvärdighet och underhåll för allmänflyg.
 • Förordning (EU) 2018/1139, (ny grundförordning, upphäver 216/2008) om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet.

 

Informationsmaterial