Trängselskatt i Göteborg

Trängselskatt tas ut på bestämda tider för fordon som körs in i och ut ur de centrala delarna av Göteborg. Trängselskatt används för att minska trängseln och bidrar även till att finansiera satsningar på infrastrukturen i Göteborg.

Marieholmstunneln har öppnat

Nu har Marieholmstunneln öppnat och den ingår i trängselskatten i Göteborg. Med den blir trafiksystemet mindre sårbart och transporter mellan Göteborgs hamn och industrierna på Hisingen och den centrala delen av Göteborg kommer smidigare fram.

Du kan läsa mer om tunneln på Trafikverkets webbplats.

Tider och belopp i Göteborg

Under de tider som trängselskatt tas ut registreras fordonen automatiskt vid betalstationer. Beloppet varierar beroende på vilken tidpunkt en betalstation passeras.

Se tider och belopp för trängselskatt i Göteborg.

Undantag från trängselskatt i Göteborg

Dagar då trängselskatt inte tas ut i Göteborg

Undantag från trängselskatt i Backa

Backaundantaget innebär att endast genomfartstrafik genom Backaområdet beskattas.

Undantag från trängselskatt i Backa

Så betalar du trängselskatt

Du kan betala trängselskatt på något av följande sätt:

Läs mer om betalning och avisering av trängselskatt.

Se dina skattebeslut och dygnsbelopp

Se dina skattebeslut och preliminära dygnsbelopp i e-tjänsten för trängselskatt.

Trängselskatt - visa uppgifter

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!