Statistik över vägtrafikolyckor

Här hittar du statistik för tidigare år och preliminär statistik för innevarande år på nationell och regional nivå. Statistiken uppdateras månadsvis i mitten av efterföljande månad. 

Här hittar du framtagen sammanställd statistik om vägtrafikolyckor med personskador som rapporteras till Strada. Underlag till statistiken kommer från båda rapporteringskällorna polis och sjukvård. Om en skadad rapporteras av båda källorna sker en sammanvägning av uppgifterna. Till exempel används sjukvårdens skadegrad före polisens och polisens trafikantkategori före sjukvårdens.

Statistiken är uppdelad på dödade och skadade och finns både på nationell- och regional nivå (länsvis). Under Mer statistik finns länkar till olika typer av sammanställd statistik och uppdateras:

  • månadsvis för innevarande år (det som kallas för preliminär statistik)
  • årsvis för flera år tillbaka

Omkomna i vägtrafik 2021

Antalet omkomna i vägtrafiken januari-december 2021, grafik.

Grafiken ovan visar antalet omkomna i vägtrafiken hela 2021. 192 personer omkom totalt, varav 115 var skyddade trafikanter och 77 oskyddade (siffrorna är preliminära). Diagram visar även antalet omkomna per månad 2017-2021 (för exakta siffror se tabeller nedan).

Fotgängare som fallit omkull och skadat sig i trafikmiljön ingår inte i definitionen av vägtrafikolycka eftersom inget fordon varit inblandat. Varje år skadas dock många av dessa fotgängare allvarligt i vägtransportsystemet och de redovisas i statistiken.

Mer detaljerad statistik

Mer detaljerad statistik om omkomna och skadade finns i dokumenten under rubriken "Mer statistik".

Läs mer om datainsamlingen från respektive inrapporteringskälla här:
Polisrapporterade olyckor
Sjukvårdsrapporterade skadade

Omkomna 20102021

ÅrAntal omkomna
2010 266
2011 319
2012 285
2013 260
2014 270
2015 259
2016 270
2017 252
2018 324
2019 221
2020 204
2021 192

Omkomna per månad 20172021

Månad20172018201920202021 (preliminärt)
Januari 12 13 27 20 8
Februari 14 16 17  14 12
Mars 18 22 10  9 8
April 17 17 16  17 19
Maj 24 31 19  18 11
Juni 27 32 19  17 16
Juli 31 44 20 19 17
Augusti 34 29 25  18 22
September 27 21 15 21 27
Oktober 20 25 23 12 20
November 10  36 13  23 14
December 19 38 17  16 18

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!