Statistik över vägtrafikolyckor

Här hittar du statistik för tidigare år och preliminär statistik för innevarande år på nationell och regional nivå. Statistiken uppdateras månadsvis i mitten av efterföljande månad. 

Här hittar du framtagen sammanställd statistik om vägtrafikolyckor med personskador som rapporteras till Strada. Underlag till statistiken kommer från båda rapporteringskällorna polis och sjukvård. Om en skadad rapporteras av båda källorna sker en sammanvägning av uppgifterna. Till exempel används sjukvårdens skadegrad före polisens och polisens trafikantkategori före sjukvårdens.

Statistiken är uppdelad på dödade och skadade och finns både på nationell- och regional nivå (länsvis). Under Mer statistik finns länkar till olika typer av sammanställd statistik och uppdateras:

  • månadsvis för innevarande år (det som kallas för preliminär statistik)
  • årsvis för flera år tillbaka

Omkomna i vägtrafik 2021

Antalet omkomna i trafiken 2021

Grafiken ovan visar antalet omkomna i vägtrafiken hela 2021. 210 personer omkom totalt, varav 125 var skyddade trafikanter och 85 oskyddade. Diagram visar även antalet omkomna per månad 2017-2021 (för exakta siffror se tabeller nedan).

Fotgängare som fallit omkull och skadat sig i trafikmiljön ingår inte i definitionen av vägtrafikolycka eftersom inget fordon varit inblandat. Varje år skadas dock många av dessa fotgängare allvarligt i vägtransportsystemet och de redovisas i statistiken.

Mer detaljerad statistik

Mer detaljerad statistik om omkomna och skadade finns i dokumenten under rubriken "Mer statistik".

Läs mer om datainsamlingen från respektive inrapporteringskälla här:
Polisrapporterade olyckor
Sjukvårdsrapporterade skadade

Omkomna 2010–2021

År Antal omkomna
2010 266
2011 319
2012 285
2013 260
2014 270
2015 259
2016 270
2017 252
2018 324
2019 221
2020 204
2021 210

Omkomna per månad 2017–2021

Månad 2017 2018 2019 2020 2021
Januari 12 13 27 20 9
Februari 14 16 17  14 12
Mars 18 22 10  9 8
April 17 17 16  17 19
Maj 24 31 19  18 12
Juni 27 32 19  17 17
Juli 31 44 20 19 20
Augusti 34 29 25  18 26
September 27 21 15 21 29
Oktober 20 25 23 12 21
November 10  36 13  23 16
December 19 38 17  16 21

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!