Statistik över vägtrafikolyckor

Här hittar du statistik för tidigare år och preliminär statistik för innevarande år på nationell och regional nivå. Statistiken uppdateras månadsvis i mitten av efterföljande månad. 

Här hittar du framtagen sammanställd statistik om vägtrafikolyckor med personskador som rapporteras till Strada. Underlag till statistiken kommer från båda rapporteringskällorna polis och sjukvård. Om en skadad rapporteras av båda källorna sker en sammanvägning av uppgifterna. Till exempel används sjukvårdens skadegrad före polisens och polisens trafikantkategori före sjukvårdens.

Statistiken är uppdelad på dödade och skadade och finns både på nationell- och regional nivå (länsvis). Under Mer statistik finns länkar till olika typer av sammanställd statistik och uppdateras:

  • månadsvis för innevarande år (det som kallas för preliminär statistik)
  • årsvis för flera år tillbaka

Omkomna i vägtrafik januari-februari 2021 

Antalet omkomna i vägtrafiken januari till februari 2021, grafik.

Grafiken ovan visar antalet omkomna i vägtrafiken januari-februari 2021. 19 personer omkom totalt, varav 13 var skyddade trafikanter och 6 oskyddade. Diagram visar även antalet omkomna per månad 2017-2021 (för exakta siffror se tabeller nedan).

Fotgängare som fallit omkull och skadat sig i trafikmiljön ingår inte i definitionen av vägtrafikolycka eftersom inget fordon varit inblandat. Varje år skadas dock många av dessa fotgängare allvarligt i vägtransportsystemet och de redovisas i statistiken.

Mer detaljerad statistik

Mer detaljerad statistik om omkomna och skadade finns i dokumenten under rubriken "Mer statistik".

Om du behöver någon annan typ av statistik om vägtrafikolyckor än den som finns publicerad kan du beställa den i formuläret på sidan Beställ statistik.

Läs mer om datainsamlingen från respektive inrapporteringskälla här:
Polisrapporterade olyckor
Sjukvårdsrapporterade skadade

Omkomna januari-februari 20102021

ÅrAntal omkomna
2010 31
2011 45
2012 34
2013 33
2014 35
2015 30
2016 40
2017 26
2018 29
2019 44
2020 34
2021 19

Omkomna per månad 20172021

Månad20172018201920202021
Januari 12 13 27 20 7
Februari 14 16 17  14 12
Mars 18 22 10  8  
April 17 17 16  15  
Maj 24 31 19  18  
Juni 27 32 19  17  
Juli 31 44 20 17  
Augusti 34 29 25  17  
September 27 21 15 19  
Oktober 20 25 23 11  
November 10  36 13  21  
December 19 38 17  13  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!