Statistik över vägtrafikolyckor

Här hittar du statistik för tidigare år och preliminär statistik för innevarande år på nationell och regional nivå. Statistiken uppdateras månadsvis i mitten av efterföljande månad. 

Här hittar du framtagen sammanställd statistik om vägtrafikolyckor med personskador som rapporteras till Strada. Underlag till statistiken kommer från båda rapporteringskällorna polis och sjukvård. Om en skadad rapporteras av båda källorna sker en sammanvägning av uppgifterna. Till exempel används sjukvårdens skadegrad före polisens och polisens trafikantkategori före sjukvårdens.

Statistiken är uppdelad på dödade och skadade och finns både på nationell- och regional nivå (länsvis). Under Mer statistik finns länkar till olika typer av sammanställd statistik och uppdateras:

  • månadsvis för innevarande år (det som kallas för preliminär statistik)
  • årsvis för flera år tillbaka

Omkomna i vägtrafik januari-juli 2021

Antalet omkomna i vägtrafiken januari–juli 2021, grafik.

Grafiken ovan visar antalet omkomna i vägtrafiken januari-juli 2021. 93 personer omkom totalt, varav 59 var skyddade trafikanter och 34 oskyddade. Diagram visar även antalet omkomna per månad 2017-2021 (för exakta siffror se tabeller nedan).

Fotgängare som fallit omkull och skadat sig i trafikmiljön ingår inte i definitionen av vägtrafikolycka eftersom inget fordon varit inblandat. Varje år skadas dock många av dessa fotgängare allvarligt i vägtransportsystemet och de redovisas i statistiken.

Mer detaljerad statistik

Mer detaljerad statistik om omkomna och skadade finns i dokumenten under rubriken "Mer statistik".

Om du behöver någon annan typ av statistik om vägtrafikolyckor än den som finns publicerad kan du beställa den i formuläret på sidan Beställ statistik.

Läs mer om datainsamlingen från respektive inrapporteringskälla här:
Polisrapporterade olyckor
Sjukvårdsrapporterade skadade

Omkomna januari-juli 20102021

ÅrAntal omkomna
2010 152
2011 192
2012 150
2013 145
2014 152
2015 134
2016 157
2017 143
2018 175
2019 128
2020 114
2021 93

Omkomna per månad 20172021

Månad20172018201920202021
Januari 12 13 27 20 7
Februari 14 16 17  14 12
Mars 18 22 10  9 8
April 17 17 16  17 18
Maj 24 31 19  18 9
Juni 27 32 19  17 20
Juli 31 44 20 19 19
Augusti 34 29 25  18  
September 27 21 15 21  
Oktober 20 25 23 12  
November 10  36 13  23  
December 19 38 17  16  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!