Statistik över vägtrafikolyckor

Här hittar du statistik för tidigare år och preliminär statistik för innevarande år på nationell och regional nivå. Statistiken uppdateras månadsvis i mitten av efterföljande månad. 

Här hittar du framtagen sammanställd statistik om vägtrafikolyckor med personskador som rapporteras till Strada. Underlag till statistiken kommer från båda rapporteringskällorna polis och sjukvård. Om en skadad rapporteras av båda källorna sker en sammanvägning av uppgifterna. Till exempel används sjukvårdens skadegrad före polisens och polisens trafikantkategori före sjukvårdens.

Statistiken är uppdelad på dödade och skadade och finns både på nationell- och regional nivå (länsvis). Under Mer statistik finns länkar till olika typer av sammanställd statistik och uppdateras:

  • månadsvis för innevarande år (det som kallas för preliminär statistik)
  • årsvis för flera år tillbaka

Omkomna i vägtrafik januari–oktober 2023

Antal omkomna i vägtrafiken januari-oktober 2023, grafik

Grafiken ovan visar antalet omkomna i vägtrafiken januari-oktober 2023. 194 personer omkom totalt, varav 110 var skyddade trafikanter och 84 oskyddade. Diagram visar även antalet omkomna per månad 2019-2023 (för exakta siffror se tabeller nedan).

Fotgängare som fallit omkull och skadat sig i trafikmiljön ingår inte i definitionen av vägtrafikolycka eftersom inget fordon varit inblandat. Varje år skadas dock många av dessa fotgängare allvarligt i vägtransportsystemet och de redovisas i statistiken.

Mer detaljerad statistik

Mer detaljerad statistik om omkomna och skadade finns i dokumenten under rubriken "Mer statistik".

Läs mer om datainsamlingen från respektive inrapporteringskälla här:
Polisrapporterade olyckor
Sjukvårdsrapporterade skadade

Omkomna januari–oktober2023

År Antal omkomna
2012 233
2013 210
2014 224
2015 217
2016 231
2017 223
2018 250
2019 191
2020 165
2021 173
2022 182
2023 194

Omkomna per månad 2019–2023

Månad 2019 2020 2021 2022 2023
Januari 27 20 9 10 15
Februari 17  14 12 9 13
Mars 10  9 8 12 13
April 16  17 19 14 15
Maj 19  18 12 21 26
Juni 19  17 17 25 28
Juli 20 19 20 27 13
Augusti 25  18 26 24 26
September 15 21 29 17 24
Oktober 23 12 21 16 21
November 13  23 16 26  
December 17  16 21 19  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!