Statistik över vägtrafikolyckor

Här hittar du statistik för tidigare år och preliminär statistik för innevarande år på nationell och regional nivå. Statistiken uppdateras månadsvis i mitten av efterföljande månad. 

Här hittar du framtagen sammanställd statistik om vägtrafikolyckor med personskador som rapporteras till Strada. Underlag till statistiken kommer från båda rapporteringskällorna polis och sjukvård. Om en skadad rapporteras av båda källorna sker en sammanvägning av uppgifterna. Till exempel används sjukvårdens skadegrad före polisens och polisens trafikantkategori före sjukvårdens.

Statistiken är uppdelad på dödade och skadade och finns både på nationell- och regional nivå (länsvis). Under Mer statistik finns länkar till olika typer av sammanställd statistik och uppdateras:

  • månadsvis för innevarande år (det som kallas för preliminär statistik)
  • årsvis för flera år tillbaka

Omkomna i vägtrafik januari–april 2024

Grafik som visar antalet omkomna i vägtrafiken januari-april 2024. 35 personer omkom totalt, varav 36 var skyddade trafikanter och 13 oskyddade. Diagram visar även antalet omkomna per månad 2020-2024

Grafiken ovan visar antalet omkomna i vägtrafiken januari-april 2024. 35 personer omkom totalt, varav 36 var skyddade trafikanter och 13 oskyddade. Diagram visar även antalet omkomna per månad 2020-2024 (för exakta siffror se tabeller nedan).

Fotgängare som fallit omkull och skadat sig i trafikmiljön ingår inte i definitionen av vägtrafikolycka eftersom inget fordon varit inblandat. Varje år skadas dock många av dessa fotgängare allvarligt i vägtransportsystemet och de redovisas i statistiken.

Mer detaljerad statistik

Mer detaljerad statistik om omkomna och skadade finns i dokumenten under rubriken "Mer statistik".

Läs mer om datainsamlingen från respektive inrapporteringskälla här:
Polisrapporterade olyckor
Sjukvårdsrapporterade skadade

Omkomna januari–april 2013–2024

År Antal omkomna
2013 60
2014 75
2015 57
2016 70
2017 61
2018 68
2019 70
2020 60
2021 48
2022 48
2023 56
2024 49

Omkomna per månad 2020–2024

Månad 2020 2021 2022 2023 2024
Januari 20 9 10 14 11
Februari 14 12 9 13 17
Mars 9 8 12 13 7
April 17 19 14 16 14
Maj 18 12 21 27  
Juni 17 17 25 28  
Juli 19 20 27 13  
Augusti 18 26 24 25  
September 21 29 17 26  
Oktober 12 21 16 24  
November 23 16 26 17  
December 16 21 19 16  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!