Statistik över vägtrafikolyckor

Här hittar du statistik för tidigare år och preliminär statistik för innevarande år på nationell och reginal nivå. Statistiken uppdateras månadsvis i mitten av efterföljande månad. 

Här hittar du framtagen sammanställd statistik om vägtrafikolyckor med personskador som rapporteras till Strada. Underlag till statistiken kommer från båda rapporteringskällorna polis och skutsjukvård. Om en skadad rapporteras av båda källorna sker en sammanvägning av uppgifterna. Till exempel används sjukvårdens skadegrad före polisens och polisens trafikantkategori före sjukvårdens.

Statistiken är uppdelad på dödade och skadade och finns både på nationell- och regional nivå (länsvis). Under Mer statistik finns länkar till olika typer av sammanställd statistik och uppdateras:

  • månadsvis för innevarande år (det som kallas för preliminär statistik)
  • årsvis för flera år tillbaka

Omkomna i vägtrafik januari–maj 2020

Antalet omkomna i vägtrafiken januari–maj 2020, grafik.

Grafiken ovan visar antalet omkomna i vägtrafiken januari–april 2020. 77 personer omkom totalt, 50 skyddade och 27 oskyddade.

Fotgängare som fallit omkull och skadat sig i trafikmiljön ingår inte i definitionen av vägtrafikolycka eftersom inget fordon varit inblandat. Varje år skadas dock många av dessa fotgängare allvarligt i vägtransportsystemet och de redovisas i statistiken.

Mer detaljerad statistik

Mer detaljerad statistik om omkomna och skadade finns i dokumenten under rubriken "Mer statistik".

Om du behöver någon annan typ av statistik om vägtrafikolyckor än den som finns publicerad kan du beställa den i formuläret på sidan Beställ statistik.

Läs mer om datainsamlingen från respektive inrapporteringskälla här:
Polisrapporterade olyckor
Sjukvårdsrapporterade skadade

Omkomna januari–maj 20102020

ÅrAntal omkomna
2010 85
2011 109
2012 92
2013 85
2014 97
2015 74
2016 93
2017 85
2018 99
2019 89
2020 77

Omkomna per månad 20172020

Månad2017201820192020
Januari 12 13 27 20
Februari 14 16 17  15 
Mars 18 22 10   6
April 17 17 16  17
Maj 24 31 19  19
Juni 27 32 19   
Juli 31 44 19  
Augusti 34 29 24   
September 27 21 16   
Oktober 20 25 24   
November 10  36 13   
December 19 38 17   

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!