Statistik över vägtrafikolyckor

Här hittar du statistik för tidigare år och preliminär statistik för innevarande år på nationell och regional nivå. Statistiken uppdateras månadsvis i mitten av efterföljande månad. 

Här hittar du framtagen sammanställd statistik om vägtrafikolyckor med personskador som rapporteras till Strada. Underlag till statistiken kommer från båda rapporteringskällorna polis och sjukvård. Om en skadad rapporteras av båda källorna sker en sammanvägning av uppgifterna. Till exempel används sjukvårdens skadegrad före polisens och polisens trafikantkategori före sjukvårdens.

Statistiken är uppdelad på dödade och skadade och finns både på nationell- och regional nivå (länsvis). Under Mer statistik finns länkar till olika typer av sammanställd statistik och uppdateras:

  • månadsvis för innevarande år (det som kallas för preliminär statistik)
  • årsvis för flera år tillbaka

Omkomna i vägtrafik januari–oktober 2022

Antalet omkomna i vägtrafiken januari-oktober 2022

Grafiken ovan visar antalet omkomna i vägtrafiken januari-oktober 2022. 178 personer omkom totalt, varav 93 var skyddade trafikanter och 85 oskyddade. Diagram visar även antalet omkomna per månad 2018-2022 (för exakta siffror se tabeller nedan).

Fotgängare som fallit omkull och skadat sig i trafikmiljön ingår inte i definitionen av vägtrafikolycka eftersom inget fordon varit inblandat. Varje år skadas dock många av dessa fotgängare allvarligt i vägtransportsystemet och de redovisas i statistiken.

Mer detaljerad statistik

Mer detaljerad statistik om omkomna och skadade finns i dokumenten under rubriken "Mer statistik".

Läs mer om datainsamlingen från respektive inrapporteringskälla här:
Polisrapporterade olyckor
Sjukvårdsrapporterade skadade

Omkomna januari–oktober 2011–2022

År Antal omkomna
2011 274
2012 233
2013 210
2014 224
2015 217
2016 231
2017 224
2018 250
2019 191
2020 165
2021 173
2022 178

Omkomna per månad 2018–2022

Månad 2018 2019 2020 2021 2022
Januari 13 27 20 9 10
Februari 16 17  14 12 10
Mars 22 10  9 8 12
April 17 16  17 19 14
Maj 31 19  18 12 20
Juni 32 19  17 17 25
Juli 44 20 19 20 27
Augusti 29 25  18 26 24
September 21 15 21 29 18
Oktober 25 23 12 21 18
November 36 13  23 16  
December 38 17  16 21  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!