Statistik över vägtrafikolyckor

Här hittar du statistik för tidigare år och preliminär statistik för innevarande år på nationell och regional nivå. Statistiken uppdateras månadsvis i mitten av efterföljande månad. 

Här hittar du framtagen sammanställd statistik om vägtrafikolyckor med personskador som rapporteras till Strada. Underlag till statistiken kommer från båda rapporteringskällorna polis och sjukvård. Om en skadad rapporteras av båda källorna sker en sammanvägning av uppgifterna. Till exempel används sjukvårdens skadegrad före polisens och polisens trafikantkategori före sjukvårdens.

Statistiken är uppdelad på dödade och skadade och finns både på nationell- och regional nivå (länsvis). Under Mer statistik finns länkar till olika typer av sammanställd statistik och uppdateras:

  • månadsvis för innevarande år (det som kallas för preliminär statistik)
  • årsvis för flera år tillbaka

Omkomna i vägtrafik januari-juni 2021

 Grafik över omkomna i vägtrafik januari-juni 2021, illustration.

Grafiken ovan visar antalet omkomna i vägtrafiken januari-juni 2021. 74 personer omkom totalt, varav 49 var skyddade trafikanter och 25 oskyddade. Diagram visar även antalet omkomna per månad 2017-2021 (för exakta siffror se tabeller nedan).

Fotgängare som fallit omkull och skadat sig i trafikmiljön ingår inte i definitionen av vägtrafikolycka eftersom inget fordon varit inblandat. Varje år skadas dock många av dessa fotgängare allvarligt i vägtransportsystemet och de redovisas i statistiken.

Mer detaljerad statistik

Mer detaljerad statistik om omkomna och skadade finns i dokumenten under rubriken "Mer statistik".

Om du behöver någon annan typ av statistik om vägtrafikolyckor än den som finns publicerad kan du beställa den i formuläret på sidan Beställ statistik.

Läs mer om datainsamlingen från respektive inrapporteringskälla här:
Polisrapporterade olyckor
Sjukvårdsrapporterade skadade

Omkomna januari-juni 20102021

ÅrAntal omkomna
2010 115
2011 151
2012 117
2013 112
2014 125
2015 105
2016 121
2017 112
2018 131
2019 108
2020 95
2021 74

Omkomna per månad 20172021

Månad20172018201920202021
Januari 12 13 27 20 7
Februari 14 16 17  14 12
Mars 18 22 10  9 8
April 17 17 16  17 18
Maj 24 31 19  18 9
Juni 27 32 19  17 20
Juli 31 44 20 19  
Augusti 34 29 25  18  
September 27 21 15 21  
Oktober 20 25 23 12  
November 10  36 13  23  
December 19 38 17  16  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!