Sammanställningar myndigheters bilar

Ta del av rapporter och statistik från Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar.

2022

Under 2022 fanns det 212 myndigheter som omfattades av krav på rapportering enligt denna förordning. Av dessa har 196 fullföljt all rapportering.

Rapport - Rapporteringsår 2022

2021

Under 2021 fanns det 211 myndigheter som omfattades av krav på rapportering enligt denna förordning. Av dessa har 196 fullföljt all rapportering.

Rapport - Rapporteringsår 2021

2020

Under 2020 fanns det 211 myndigheter som omfattades av krav på rapportering enligt denna förordning. Av dessa har 205 fullföljt all rapportering.

Rapport – Rapporteringsår 2020

2019

Under 2019 fanns det 227 myndigheter som omfattades av krav på rapportering enligt denna förordning. Av dessa har 195 fullföljt all rapportering.

Rapport – Rapporteringsår 2019

Bilaga 1 – Svarsfrekvens 2019

Bilaga 2 – Detaljredovisning 2019

Bilaga 3 – Särskilda skäl 2019

2018

Under 2018 fanns det 223 myndigheter som omfattades av krav på rapportering enligt denna förordning. Av dessa har 204 fullföljt all rapportering.

Rapport – Rapporteringsår 2018

Bilaga – Särskilda skäl 2018

2017

Under 2017 fanns det 220 myndigheter som omfattades av krav på rapportering enligt denna förordning. Utfallet för inköpen presenteras via dokumentlänkarna nedan.

Rapport – Rapporteringsår 2017

Bilaga – Särskilda skäl 2017 

2016

Under 2016 fanns det 223 myndigheter som omfattades av krav på rapportering enligt denna förordning. Utfallet för inköpen presenteras via dokumentlänkarna nedan.

Rapport – Rapporteringsår 2016

Bilaga – Särskilda skäl 2016

2015

Under 2015 fanns det 229 myndigheter som omfattades av krav på rapportering enligt denna förordning. Utfallet för inköpen presenteras via dokumentlänkarna nedan.

Rapport – Rapporteringsår 2015

Bilaga – Särskilda skäl 2015

2014

Under 2014 fanns det 226 myndigheter som omfattades av krav på rapportering enligt denna förordning. Utfallet för inköpen presenteras via dokumentlänkarna nedan.

Rapport – Rapporteringsår 2014

Bilaga – Särskilda skäl 2014

2013

År 2013 var det totalt 229 statliga myndigheter med rapporteringsplikt till Transportstyrelsen. Utfallet för inköpen presenteras via dokumentlänkarna nedan.

Personbilsinköp 2013

Lastbilsinköp 2013

Andel alkolås 2013 års inköp

Andel alkolås hela fordonsparken 2013

Särskilda skäl 2013

2012

År 2012 var det totalt 232 statliga myndigheter med rapporteringsplikt till Transportstyrelsen. Utfallet för inköpen presenteras via dokumentlänkarna nedan.

Personbilsinköp 2012

Lastbilsinköp 2012 

Andel alkolås 2012 års inköp

Andel alkolås hela fordonsparken 2012

2011

År 2011 var det totalt 228 statliga myndigheter med rapporteringsplikt till Transportstyrelsen. Utfallet för inköpen presenteras via dokumentlänkarna nedan.

Personbilsinköp 2011 

Lastbilsinköp 2011

Förbrukningsalternativ 2011 

Volym förbrukat bränsle 2011

Andel alkolås

2010

År 2010 var det totalt 235 myndigheter med rapporteringsplikt, av dessa rapporterade 213 svar till Transportstyrelsen. Utfallet presenteras i tabellform via länkarna nedan.

Personbilsinköp 2010

Lastbilsinköp 2010

Antal utryckningsfordon och fordon med personskydd 2010

Förbrukningsalternativ 2010

Volym förbrukat bränsle 2010

Antal alkolås 2010

2009

År 2009 var det totalt 242 myndigheter med rapporteringsplikt.

Personbilsinköp 2009

Lastbilsinköp 2009

Antal utryckningsfordon och fordon med personskydd 2009

Volym förbrukat bränsle 2009

Antal alkolås 2009

2008

År 2008 var det totalt 332 myndigheter med rapporterinsplikt, av dessa rapporterade 268 svar till Transportstyrelsen. 

Missiv myndighetsredovisning 2008

Uppföljning miljöbilar 2008

Resultat miljöbilar 2008

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!