Sammanställningar myndigheters bilar

Ta del av rapporter och statistik från Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar.

2023

Under 2023 fanns det 212 myndigheter som omfattades av krav på rapportering enligt denna förordning. Av dessa har 190 fullföljt all rapportering.

Rapport - Rapporteringsår 2023

2022

Under 2022 fanns det 212 myndigheter som omfattades av krav på rapportering enligt denna förordning. Av dessa har 196 fullföljt all rapportering.

Rapport - Rapporteringsår 2022

2021

Under 2021 fanns det 211 myndigheter som omfattades av krav på rapportering enligt denna förordning. Av dessa har 196 fullföljt all rapportering.

Rapport - Rapporteringsår 2021

2020

Under 2020 fanns det 211 myndigheter som omfattades av krav på rapportering enligt denna förordning. Av dessa har 205 fullföljt all rapportering.

Rapport – Rapporteringsår 2020

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!