Ansökan om samlingsavi för infrastrukturavgift

För att kunna få en samlad avi innehållande det totala beloppet för samtliga fordon registrerade på ett eller flera organisations- eller filialnummer behöver vi ditt organisations- eller filialnummer. I formuläret kan du välja om du vill ha samlingsavisering för trängselskatt eller infrastrukturavgift (broavgift) eller om du vill ha det för båda områdena. 

Det går inte att kombinera samlingsavi med e-faktura till internetbank.

Observera att om du väljer både trängselskatt och infrastrukturavgift, så kommer du att få en samlingsavi för respektive område.

Varje enskilt fordon på en samlingsavi motsvarar ett beslut om skatt eller avgift. Om betalning uteblir eller kommer in försent tillkommer därför en försenings- eller tilläggsavgift per beslut.

Exempel: Om en samlingsavi innehåller 5 fordon och den betalas försent så tillkommer 5 förseningsavgifter; en avgift per fordon.