Varför måste jag ha en särskild tävlingsskylt?

Tävlingsskylten gör det enklare  för polismyndigheten att kontrollera tävlingsfordon på vägarna. Tävlingsfordon får endast brukas på allmänna vägar i samband med tävling mellan specialsträckor i tävlingen. Genom en särskiljande registreringsskylt kan tävlingsfordon enklare urskiljas från övriga fordon.