Den lilla enradiga skylten (300 x 110 mm) får endast användas om skyltutrymmet inte medger att den ordinarie skylten får plats.

Du kan ansöka hos Transportstyrelsen om att få den mindre skylten, om du anser att det finns skäl för att din bil ska få ha en sådan. Ansökan ska vara skriftlig och skyltutrymmets mått ska framgå. Bifoga ett tydligt foto av skyltutrymmet tillsammans med den ordinarie skylten, där förhållandet mellan skylten och skyltutrymmet framgår.

Skicka ansökan via vårt kontaktformulär eller med post till Transportstyrelsen, 701 81 Örebro