När tiden för den betalda skylträttsperioden går mot sitt slut, får du automatiskt en skriftlig förfrågan om du vill förlänga din skylträtt. Du kan välja att förlänga 5 år eller ytterligare 10 år. När du skickat in din anmälan om att förnya rätten till din personliga skyltbeteckning får du en räkning på det aktuella beloppet. Förlängning av rätten av personlig skylt under 5 år kostar 3 700 kronor. Förlängning av rätten av personlig skylt under 10 år kostar 6 200 kronor. 

Observera att din teckenkombination kommer att granskas på nytt, innan den kan godkännas, när du väljer att förlänga din skylträtt.

Om du har e-legitimation kan du anmäla din förlängning genom e-tjänsten för personlig skylt:

Personlig skylt  

Om du inte besvarar vår förfrågan återtar Transportstyrelsen skylträtten och skyltarna ska återsändas till oss.

Intäkterna går till Skyltfonden som arbetar med att förbättra trafiksäkerheten, exempelvis genom forskning och utvecklingsinsatser. Som ägare till personliga skyltar bidrar du alltså till att öka trafiksäkerheten i Sverige.