Regler för att äga en personlig skylt

Här finns information om vilka regler som gäller för den som äger en personlig skylt och information om hur du gör när du byter bil eller åker utomlands

Registreringsskylten är personlig och får bara användas på ett fordon som du äger eller leasar. Det organisations- eller personnummer som du anger i ansökan äger rätten till skyltbeteckningen i tio år. Transportstyrelsen kan i enskilda fall medge att rätten till en personlig skylt får överlåtas till någon annan om det finns särskilda skäl.

Om du vill avsäga dig rätten till dina personliga skyltar, kan du göra det skriftligen till Transportstyrelsen, 701 81 Örebro. Om du har e-legitimation, kan du också avsäga dig rätten genom e-tjänsten för personlig skylt:

Personlig skylt -logga in i tjänsten  

Någon återbetalning av avgiften sker inte.

Om du saknar de ordinarie skyltarna, kan du beställa nya via vår e-tjänst.

Beställ registreringsskylt  

Om skyltarna missbrukas, kan Transportstyrelsen upphäva rätten till den personliga beteckningen.

Ditt ordinarie registreringsnummer styr även i fortsättningen tidpunkten för när du ska betala fordonsskatt, kontrollbesiktning, med mera. Detta nummer anger du vid kontakter med till exempel Transportstyrelsen eller försäkringsbolag.

Identifieringsmärke

När du har betalat för din personliga skylt skickar vi nya registreringsskyltar och ett identifieringsmärke till dig. 
 
På identifieringsmärket finns fordonets ordinarie registrerings- och identifieringsmärkning (chassinummer) liksom beteckningen på den personliga skylten. Märket måste finnas på ditt fordon för att du ska få använda de personliga skyltarna. Det ska sitta på fordonets bakre högra sidoruta. Om inte det är möjligt, ska det fästas på en annan plats där det lätt kan läsas av.

Bilbyte

Vill du flytta dina personliga skyltar till ett annat fordon? Du kanske har bytt bil? Då ska du anmäla det till Transportstyrelsen. Om du har e-legitimation kan du göra anmälan genom e-tjänsten för personlig skylt:

Personlig skylt -logga in i tjänsten  

Annars gör du din anmälan via telefon 0771-14 15 16, via vårt kontaktformulär eller skriftligen till Transportstyrelsen, 701 81 Örebro. Tänk på att du måste invänta ett nytt identifieringsmärke och fästa det på bilen, innan du får använda den med de personliga skyltarna.

Inför utlandsresan

Andra länder har inte samma system med personliga skyltar och därför rekommenderar vi att du använder de ordinarie skyltarna när du åker utomlands. Det är upp till mottagarlandet att godkänna att de personliga skyltarna används. Tänk på att ta hänsyn till de regler som gäller i mottagarlandet.

Om du använder de ordinarie skyltarna ska det anmälas till Transportstyrelsen. Kontakta i så fall vår kundtjänst för fordonsfrågor på eller via vårt kontaktformulär och meddela att den personliga skylten ska vara vilande. Om du har e-legitimation kan du göra anmälan genom e-tjänsten för personlig skylt:

Personlig skylt -logga in i tjänsten  

När du reser utomlands ska du alltid ta med del 1 av registreringsbeviset (den blå delen). Om du väljer att åka utomlands med de personliga skyltarna, kontrollera att det framgår av registreringsbeviset att fordonet har en personlig skylt knuten till sig. Var noga med att identifieringsmärket (blå klisterdekal) sitter i höger sidoruta eller på annat lämpligt ställe.

Du ska ta med de ordinarie skyltarna på resan, om du väljer att åka med de personliga skyltarna.