Femårig skattebefrielse

Personbilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som uppfyller särskilda miljökrav och som tas i trafik för första gången skattebefrias. Skattebefrielsen innebär att fordonsägaren inte behöver betala fordonsskatt under de fem första åren från det att fordonet togs i trafik. Det gäller även fordon som importeras till Sverige.

Information om upphörande av skattebefrielse

Den 1 juli 2018 upphörde den femåriga skattebefrielsen för fordon som tas i trafik första gången 1 juli 2018 eller senare.

För fordon som tagits i trafik före 1 juli 2018 (i Sverige eller i ett annat land) och som uppfyller kraven för den femåriga skattebefrielsen kommer skattebefrielsen gälla. Perioden för skattebefrielse räknas fem år från det datum då fordonet togs i trafik (i Sverige eller i ursprungslandet).

Syftet med skattebefrielsen är att uppmuntra fler att köpa fordon som är bränsleeffektiva eller som drivs med förnybara bränslen. Transportstyrelsen ansvarar för att kontrollera om ett fordon som tas i trafik för första gången uppfyller miljökraven som innebär att den ska skattebefrias.

Automatisk skattebefrielse i fem år

Alla fordon som uppfyller miljökraven registreras automatiskt i vägtrafikregistret. Om fordonet ändras så att det inte längre uppfyller miljökraven, kommer fordonsskatt att debiteras.

Befrielsen gäller bara fordonsskatten. Övriga avgifter, till exempel vägtrafikregisteravgiften, ska betalas som vanligt.

Den femåriga skattebefrielsen gäller för fordonet och är inte knutet till ägaren. Ett fordon som har skattebefrielsen fortsätter därmed att vara befriad från fordonsskatt även om det sker ett ägarbyte.

Krav på fordonen för att de ska kunna omfattas av skattebefrielsen

Kraven för skattebefrielse har förändrats över tid och skiljer sig åt beroende på när fordonet togs i trafik första gången, se tabellen nedan.

Fordonet har
tagits i trafik
Omfattar följande fordon För att omfattas av skattebefrielse ska fordonet
1 juli 2009–
31 december 2010
Bensindrivna och
dieseldrivna
personbilar
- ha ett koldioxidutsläpp som är max 120 g/km.
- uppfylla kraven för miljöklass 2005.
 
1 januari 2011–
31 december 2012
Personbilar - ha utsläppsklass Euro 5 eller Euro 6 eller
- vara ladd- eller elhybrider.
 
1 januari 2013–30 juni 2018 Personbilar
Husbilar
Lätta lastbilar
Lätta bussar
- ha utsläppsklass Euro 5 eller Euro 6 eller
- vara ladd- eller elhybrider.

Övriga krav

För att avgöra om fordonet omfattas av skattebefrielsen tar man hänsyn till om fordonet drivs med bensin, diesel, biodrivmedel eller el. Man tar även hänsyn till fordonets vikt och utsläpp vid blandad körning.

Så här tar du reda på om ditt fordon omfattas av skattebefrielsen

Du får skattebefrielsen automatiskt om ditt fordon omfattas av den, du behöver alltså inte ansöka om skattebefrielse. Men om du ändå är nyfiken på hur den räknas ut gör du så här:

Ta bilens tjänstevikt minus 1372. Multiplicera med 0,0457. Lägg sedan till 95 för ett bensin eller dieseldrivet fordon, om fordonet kan drivas med biodrivmedel (till exempel etanol eller gas) lägger du istället till 150.

Formeln ser ut såhär:

95 eller 150 + 0,0457 * (tjänstevikt i kilo – 1372)

Summan berättar hur mycket just din bilmodell får släppa ut i blandad körning. Jämför sedan summan med ditt fordons uppgift för utsläpp i blandad körning i vägtrafikregistret (du kan ta reda på uppgiften med hjälp av e-tjänsten fordonsuppgifter - sök med registreringsnummer). 

Fordonsuppgifter - sök med registreringsnummer  

Är uppgiften i vägtrafikregistret samma eller lägre än summan du har räknat ut så omfattas fordonet av skattebefrielsen.

Om det är en el- eller laddhybrid får elenergiförbrukningen vara högst 37 kilowattimmar per 100 kilometer, enligt uppgift från tillverkare eller generalagent.

Vad händer när det är dags att börja betala fordonsskatten?

Fordonsskatten betalas för ett år i taget och i förväg. Därför kan det hända att du får ett inbetalningskort långt innan skattebefrielsen upphör.

Här är ett exempel på ett fordon som har slutsiffra 6 och därför ska betala fordonsskatten i november och som är skattebefriad till och med den 30 juni 2015:

Klicka på bilden för en större version.

Schema