Om ägarbytet sker i den månad som fordonsskatt ska betalas, övergår inte skyldigheten att betala till den nya ägaren. Det gäller även om ägarbytet sker innan skatten måste betalas. Den sista siffran i fordonets registreringsnummer bestämmer i vilken månad som fordonsskatten ska betalas.

Tidigare inbetalad fordonsskatt återbetalas inte när vi registrerar ett ägarbyte för ett fordon som fortsätter att vara påställt (det vill säga att fordonet inte ställs av i samband med anmälan om ägarbytet). Fordonsskatten följer då med fordonet.

Om fordonet ställs av eller på i samband med ägarbytet så påverkas fordonsskatten. Läs mer om dessa situationer via länkarna:

Läs mer om att ställa av ett fordon i samband med ägarbyte.

Läs mer om att ställa på ett fordon i samband med ägarbyte.

Läs mer om fordonsskatt och skattskyldighet.