Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring som ger ersättning vid vissa typer av skador i trafiken. Några exempel:

  • Alla personer som skadas vid en olycka med det försäkrade fordonet får ersättning för skada på person. Det gäller både förare och passagerare.
  • Om den skadade har medverkat till skadan genom uppsåt, grov vårdslöshet eller annan vårdslöshet i samband med rattfylleri, så kan ersättningen minska.
  • Om det sker en kollision med ett annat fordon, med sakskador som följd, ersätts skadorna som grundregel av trafikförsäkringen. Det är försäkringen för det fordon som anses vållande (som har orsakat olyckan) som ersätter skadorna på den icke vållande parten.
  • Om du krockar med något annat än ett motorfordon, till exempel en lyktstolpe, ersätts sakskadorna på lyktstolpen som regel av bilens trafikförsäkring.
     
    Observera att du inte får ersättning för
  • skador på det egna fordonet
  • varor som transporteras om du själv har orsakat skadan.

Om fordonet bara är trafikförsäkrat, ersätts du inte för till exempel skadegörelse, brand eller stöld.