Varför har jag ännu inte jag fått en tävlingsskylt?

Ditt fordon kanske inte ska ha tävlingsskylt. Läs mer om vilka fordon som ska ha en tävlingsskylt.  

Om ditt fordon ska ha tävlingskylt, men du ännu inte fått någon, beror det förmodligen på någon av följande anledningar:

  • Din adress är inte folkbokförd
    Folkbokför din adress och beställ sedan en tävlingsskylt. Tänk på att det tar ungefär en vecka innan folkbokföringen hunnit meddela Transportstyrelsen om din folkbokförda adress och du kan beställa en tävlingsskylt.
  • Du har en obetald fordonsskatt på ditt fordon
    Betala fordonsskatten och beställ sedan en tävlingsskylt. Tänk på att det tar ungefär en vecka tills att betalningen är registrerad och du kan beställa en tävlingsskylt. 
  • Ditt fordon är anmält stulet
    Kontakta kundtjänst för mer information.