Vad ska jag göra med mina vita skyltar?

När du byter till en tävlingsskylt ska du förstöra den vita skylten så att den inte längre kan användas.