Hur får jag använda ett fordon som har tävlingsskylt?

Rallybilar med tävlingsskylt

Rallybilar får bara köras på väg vid tävling och annan sportslig verksamhet under förutsättning att den som framför fordonet har giltig tävlingslicens. En giltig tävlingslicens utfärdas av Svenska bilsportförbundet eller annat nationellt förbund som är anslutet till Fédération Internationale de l'Automobile (Internationella Bilförbundet).

Tävlingsmotorcykel med tävlingsskylt

En tävlingsmotorcykel får bara köras på väg i samband med träning eller tävling som är organiserad av motorklubb registrerad i Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet eller Motorförarnas helnykterhetsförbund.