Byte av registreringsnummer

I undantagsfall kan Transportstyrelsen bevilja byte av registreringsnummer. Här kan du läsa mer om vad som krävs och hur du bär dig åt för att begära ett byte.

Transportstyrelsen kan bevilja byte av registreringsnummer om det föreligger synnerliga skäl. För att vi ska kunna pröva frågan behöver vi få in en skriftlig begäran från dig.

Byte sker endast vid synnerliga skäl

Synnerliga skäl innebär att kraven är högt ställda och att det rör sig om undantagsfall. När vi får in en begäran om byte av registreringsnummer gör vi en bedömning i det enskilda ärendet.

Vi beviljar till exempel inte byte av registreringsnummer om du som fordonsägare upplever att bokstavskombinationen är opassande eller om du vill ha den nya utformningen av bokstäver och siffror – det räcker inte som skäl.

Om vi beviljar byte av registreringsnummer kommer vi att ta ut en avgift för tillverkning av de nya registreringsskyltarna.

Förlorade registreringsskyltar

Om du som fordonsägare begär byte av registreringsnummer för att du förlorat dina registreringsskyltar, till exempel genom stöld, gör vi en samlad bedömning av situationen. Vi tittar då särskilt på om du har drabbats av olägenheter som kan kopplas samman med de stulna skyltarna (till exempel om det har utfärdats parkeringsanmärkningar eller trängselskatt för fordonet som du själv inte har varit upphov till eller om skyltarna använts vid brott).

Att enbart ha förlorat skyltarna är inte tillräckliga skäl för att ett byte av registreringsnummer ska beviljas.

Stulna eller borttappade registreringsskyltar

Tidigare spärrade bokstavskombinationer

Vi beviljar byte av registreringsnummer om man har en bokstavskombination som tidigare använts men som idag är spärrad för ytterligare tilldelningar.

Spärrade bokstavskombinationer

Du skickar din begäran om byte till:

Transportstyrelsen
701 81 Örebro

Tillsammans med din begäran kan du bifoga kopior av handlingar som kan vara relevanta i ditt ärende, till exempel betalningskrav.