Personlig skylt

Personliga registreringsskyltar fångar andras uppmärksamhet – en bra idé för dig som vill visa vad du gör eller vem du är! Här kan du läsa om hur du skaffar en skylt, vilka tecken du får använda och vad skylten kostar.

Ansökningsavgiften kan inte delas upp

Observera att ansökningsavgiften måste betalas i sin helhet och kan inte delas upp. Se prisuppgift under information om personlig skylt.

Sök ledigt namn och ansök om personlig skylt

Sök ledigt namn och ansök om personlig skylt genom e-tjänsten för personlig skylt:

Personlig skylt  

Eller genom blanketten Ansök om personlig skylt som du fyller i och skickar in.

Vill du flytta dina personliga skyltar till ett annat fordon?

Om du har e-legitimation, så kan du logga in i tjänsten och ta bort din knytning eller knyta beteckningen till ett annat fordon (som du äger).

Information om personlig skylt

Rätten för personlig skylt kostar 6 200 kronor och gäller i tio år. En främre och en bakre skylt ingår i priset. När det har gått tio år får du en förfrågan om du vill förlänga rätten.

Observera att om du inte betalar inom tre veckor, tas din ansökan automatiskt tillbaka och den beteckning som du valt blir ledig.

Din skylt måste ha minst två och högst sju tecken. Som tecken räknas bokstäver, siffror och mellanrum. Skylten måste ha minst två synliga tecken. Den kombination du väljer kommer att vara centrerad på skylten.

Du får använda alla bokstäver i svenska alfabetet, A-Ö
Tänk på att bokstäverna Å, Ä och Ö är lite mindre än övriga bokstäver.

O och 0 (nolla) jämställs som tecken
Om skyltkombinationen SONNY är upptagen är också S0NNY det.

MC-skylt ska ha två till sex tecken
Du kan inte ha sju tecken på mc-skylt eller så kallad USA-skylt (300x110 mm). Här gäller två till sex tecken. Mc-skylt får ha högst tre tecken per rad.

Produkt- eller företagsnamn kräver medgivande
Om du vill använda en beteckning som motsvarar ett produkt- eller företagsnamn, måste du kontakta den som äger rätten till namnet och få ett skriftligt medgivande som du bifogar ansökan.

Skylten får inte väcka anstöt
Skylten får inte ha en beteckning som väcker anstöt eller medför olägenhet.

Skylten får inte se ut som ett registreringsnummer
Det är inte tillåtet med teckenkombinationer som motsvarar registreringsnummer (tre bokstäver + tre siffror eller tre bokstäver + två siffror + en bokstav) eller skylt för beskickningsfordon (två bokstäver + tre siffror + en bokstav).

När tiden för den betalda skylträttsperioden går mot sitt slut, får du automatiskt en skriftlig förfrågan om du vill förlänga din skylträtt. Du kan välja att förlänga 5 år eller ytterligare 10 år. När du skickat in din anmälan om att förnya rätten till din personliga skyltbeteckning får du en räkning på det aktuella beloppet. Förlängning av rätten av personlig skylt under 5 år kostar 3 700 kronor. Förlängning av rätten av personlig skylt under 10 år kostar 6 200 kronor. 

Observera att din teckenkombination kommer att granskas på nytt, innan den kan godkännas, när du väljer att förlänga din skylträtt.

Om du har e-legitimation kan du anmäla din förlängning genom e-tjänsten för personlig skylt:

Personlig skylt  

Om du inte besvarar vår förfrågan återtar Transportstyrelsen skylträtten och skyltarna ska återsändas till oss.

Intäkterna går till Skyltfonden som arbetar med att förbättra trafiksäkerheten, exempelvis genom forskning och utvecklingsinsatser. Som ägare till personliga skyltar bidrar du alltså till att öka trafiksäkerheten i Sverige.

Du säger upp rätten genom att skicka in dina personliga skyltar och en skriftlig anmälan med din underskrift till  Transportstyrelsen, 701 81 Örebro. Vi betalar inte tillbaka några pengar för eventuell återstående tid.