Vägtrafikregisteravgiften ska betalas även för skattebefriade fordon.