Vägtrafikregisteravgiften betalas i förskott även för avställda fordon.