Har du fått en avi ska du betala vägtrafikregisteravgiften. Det beror på att avregistreringen skett efter beslutet om avgiften. Om du inte betalar avgiften kommer en påminnelseavgift på 50 kronor.

Om du anser att avgiften är felaktig kan du begära en omprövning hos Transportstyrelsen. Läs mer om det under "Anser du att du inte ska betala?"