Tider och belopp för trängselskatt i Stockholm

Trängselkatt tas ut på bestämda tider för fordon som körs in i och ut ur Stockholms innerstad samt på Essingeleden.

Det maximala beloppet per dag och fordon är 105 kronor. Maxtaxan är gemensam för innerstaden och Essingeleden.

Skatt tas inte ut helgdag, dag före helgdag eller under juli månad.

Läs mer om dagar då trängselskatt inte tas ut.

Tider och kostnader för trängselskatt i innerstaden

Tider (klockan)Skattebelopp (kronor)
6.30–6.59  15
7.00–7.29  25
7.30–8.29  35
8.30–8.59  25
9.00–9.29  15
9.30–14.59  11
15.00–15.29  15
15.30–15.59  25
16.00–17.29  35
17.30–17.59  25
18.00–18.29  15

Essingeleden

Den som kör Essingeleden E4 och passerar Fredhäll och Kristineberg får betala en (1) ny passage på Essingeleden. Detsamma gäller om man kör på eller av Essingeleden vid Tranebergsbron.

Tider (klockan) Skattebelopp (kronor)
6.30–6.59  15
7.00–7.29  22
7.30–8.29  30
8.30–8.59  22
9.00–9.29  15
9.30–14.59  11
15.00–15.29  15
15.30–15.59  22
16.00–17.29  30
17.30–17.59  22
18.00–18.29  15

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!