Varför är det trängselskatt på Essingeleden?

Det färdas i snitt 130 000 fordon per dygn på Essingeleden. Det är tidvis omfattande trängsel och köer, som även skapar köer i kringliggande vägnät. Stockholmsregionen växer snabbt och framkomligheten minskar på Essingeleden.

Trängselskatt infördes på Essingeleden den 1 januari 2016 för att minska köerna i rusningstrafik och för att få en rimlig trafikmängd.