Betalstationer i Stockholm

Kartan visar de betalstationer för trängselskatt som finns i Stockholms kommun. Vid betalstationen registreras automatiskt passager under de tider som trängselskatt tas ut.  

Översiktskarta över samtliga betalstationer

Observera att vissa betalstationer i översiktskartan i praktiken består av flera betalstationer. Längre ner på sidan finns mer detaljerade beskrivningar för varje betalstation.

Klicka på kartan för att få en större version.

Karta med betalstationernas placering i Stockholm

1. Danvikstull 8.  Trafikplats Fredhäll/Drottningholmsvägen 21. Trafikplats Ekhagen
2. Skansbron 9. Trafikplats Kristineberg 22. Trafikplats Frescati
3. Skanstullsbron 10. Ekelundsbron 23. Trafikplats Universitetet
4. Johanneshovsbron 11. Klarastrandsleden 24. Trafikplats Roslagstull
5. Liljeholmsbron 12. Tomtebodavägen 25. Värtan Västra/Östra
6. Stora Essingen 13. Solnabron 26. Ropsten
7.  Lilla Essingen  14.  Trafikplats Norrtull    

Excel-fil med kartkoordinater för betalstationer.

Detaljkartor för betalstationerna  

1. Danvikstull

Betalstationen, som avser båda trafikriktningarna, är belägen där Folkungagatan ansluter till Danviksbron.
Karta över Danvikstull

© Trafikverket 2022-09-23 Detaljkarta för Danvikstull (PDF-dokument)

2-4. Skansbron, Skanstullsbron och Johanneshovsbron

2. Skansbron

Stationen vid Skansbron är belägen mellan själva bron och korsningen Skansbrogatan/Hammarby Slussväg (infart bland annat till Eriksdalsbadet).

3. Skanstullsbron

Stationen på Skanstullsbron är belägen cirka 150 meter söder om Ringvägen.

4. Johanneshovsbron

Stationen på Johanneshovsbron är belägen cirka 300 meter söder om Söderledstunnelns mynning. De tre broarna vid Skanstull har var sin betalstation som avser båda trafikriktningarna.  Karta över Skansbron

© Trafikverket 2022-09-23 Detaljkarta för Skansbron (PDF-dokument)

5. Liljeholmsbron

Betalstationen, som avser båda trafikriktningarna, är belägen på Södertäljevägen i anslutning till och omedelbart norr om Liljeholmsinfarten, cirka 250 meter söder om krönet på Liljeholmsbron. 
Karta över Liljeholmsbron 

© Trafikverket 2022-09-23 Detaljkarta för Liljeholmsbron (PDF-dokument)

6. Stora Essingen

Betalstationen är uppdelad på två lägen: - dels i avfarten från Essingeleden söder ut till Stora Essingen - dels vid anslutningen mot Essingeleden söder ut och söder ifrån.

7. Lilla Essingen

Betalstationen är belägen vid påfarten från Lilla Essingen till Essingeleden norr ut. Observera att avfarter saknas helt från Essingeleden till Lilla Essingen. Den avfart söder ifrån som illustreras på många kartor finns rent fysiskt men är spärrad med bom och får inte trafikeras. Färd från Essingeleden till Lilla Essingen kan ske antingen via Stora Essingen eller via Kungsholmen och Mariebergsbron. 
Karta över Lilla Essingen

© Trafikverket 2022-09-23 Detaljkarta för Lilla Essingen (PDF-dokument)

8. Trafikplats Fredhäll/Drottningholmsvägen

Detaljkartan för betalstation 8 visas nedan under betalstation 9, dessa betalstationer delar kartbild.

Betalstationen är uppdelad på fyra lägen: - dels i avfartsrampen från Essingeleden söder ifrån mot Drottningholmsvägen-Fridhemsplan, Lindhagensplan och Centrum - dels i rampen från Tranebergsbron mot Drottningholmsvägen - Fridhemsplan, Lindhagensplan och Centrum - dels i Drottningholmsvägen mot Tranebergsbron - dels i Drottningholmsvägen mot Essingeleden söderut. Observera att direktramp saknas för trafik dels från Tranebergsbron till Essingeleden norrut och dels från Essingeleden söderut till Tranebergsbron - denna trafik hänvisas till trafikplats 161 Lindhagensgatan.

9. Trafikplats Kristineberg

Betalstationen, som avser båda trafikriktningarna, är belägen i ramperna till och från Essingeleden. 
Karta över Fredhäll och Kristineberg

© Trafikverket 2005-09-30, rev: 2015-11-01 Detaljkarta för Fredhäll och Kristineberg (PDF-dokument)

10. Ekelundsbron

Betalstationen, som avser båda trafikriktningarna, är belägen på Ekelundsbron. 

Karta över Ekelundsbron

© Trafikverket 2022-09-23 Ekelundsbron (PDF-dokument)

11. Klarastrandsleden

Betalstationen, som avser båda trafikriktningarna, är belägen på Klarastrandsleden, cirka 30 meter sydost om anslutningen med Pampaslänken. Observera att Pampaslänken endast kan nås från sydost (från Centrum) och att utfart från Pampaslänken till Klarastrandsleden endast kan ske mot nordväst (mot Norra Länken, Arlanda flygplats, Uppsala, Sundsvall, med flera). 
Karta över Klarastrandsleden  
© Trafikverket 2022-09-23 Detaljkarta för Klarastrandsleden (PDF-dokument)

12. Tomtebodavägen

Betalstationen är belägen vid anslutningen mellan Norra Stationsgatan och Tomtebodavägen. Stationen avser båda trafikriktningarna i Tomtebodavägen. Karlbergsvägen berörs inte av stationen.  
Karta över Tomtebodavägen

© Trafikverket 2022-09-23 Detaljkarta för Tomtebodavägen (PDF-dokument)

13. Solnabron

Betalstationen är belägen på Solnavägen, cirka 120 m nordväst om Torsplan. Stationen avser båda trafikriktningarna. 
Karta över Solnabron

© Trafikverket 2022-09-23 Detaljkarta för Solnabron (PDF-dokument)

14. Trafikplats Norrtull

Omlokalisering av betalstationen i anslutning till byggandet av Norra Länken. Från och med juli 2008 är betalstationen omlokaliserad från Uppsalavägen till de tre lägen som anges nedan. Trafik från Essingeleden (E4N) som inte följer E4 genom Eugeniatunneln leds i sin helhet längs den tillfälliga vägen och till Norra Stationsgatan (Eugeniatunneln ingår i E4 och är belägen cirka 300 meter nordväst om Norrtull). Vid stängning av Eugeniatunneln för norrgående trafik omleds E4N via den tillfälliga vägen, Norra Stationsgatan och Uppsalavägen. 
 

Karta över Norrtul

 © Trafikverket 2005-09-30, rev: 2022-09-23 Detaljkarta för Norrtull (PDF-dokument)

21. Trafikplats Ekhagen

Karta över betalstationer vid trafikplats Ekhagen

© Trafikverket 2015-08-01, rev: 2022-09-23 Detaljkarta Ekhagen (PDF-dokument)

22. Trafikplats Frescati

Karta över betalstationer vid Frescati

© Trafikverket 2015-08-01, rev: 2022-09-23 Detaljkarta Frescativägen (PDF-dokument)

23. Trafikplats Universitetet

Karta över betalstationer vid trafikplats Univsersitetet

© Trafikverket 2015-08-01, rev: 2022-09-23 Detaljkarta Universitetet (PDF-dokument)

24. Trafikplats Roslagstull

Karta över betalstationer vid trafikplats Roslagstull

© Trafikverket 2015-08-01, rev: 2022-09-23 Detaljkarta Roslagstull (PDF-dokument)

25. Trafikplats Värtan

Västra och östra.

Västra

Karta över betalstationer vid Värtan västra

© Trafikverket 2015-08-01, reviderad: 2022-09-23 Detaljkarta Värtan Västra (PDF-dokument)

Östra

© Trafikverket 2015-08-01, reviderad: 2022-09-23 Detaljkarta Värtan Östra (PDF-dokument)

26. Trafikplats Ropsten

Betalstationer trafikplats Ropsten

© Trafikverket 2015-08-01, rev: 2022-09-23 Detaljkarta Ropsten (PDF-dokument)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!