Trängselskatt i Stockholm

Trängselskatt tas ut för svensk- och utlandsregistrerade fordon som körs in i och ut ur Stockholms innerstad måndag till fredag mellan 06.30 och 18.29. Det är även en särskild trängselskatt på Essingeleden.

Under de tider som trängselskatt tas ut registreras fordonen automatiskt vid så kallade betalstationer. Varje passage in till eller ut från Stockholms innerstad kostar 11, 15, 25 eller 35 kronor, beroende på tidpunkt.

Trängselskatt på Essingeleden tas ut med beloppen 11, 15, 22 eller 30 kronor, beroende på vilken tidpunkt du passerar.

Det maximala beloppet per dag och fordon är 105 kronor. Maxtaxan är gemensam för innerstaden och Essingeleden.

Läs mer om...

Trängselskatt för utländska fordon

Även utlandsregistrerade fordon omfattas av lagen om trängselskatt. Trängselskatt tas ut för utländska fordon i både Göteborg och Stockholm. Uttaget av skatt kommer att fungera på samma sätt som för svenska fordon.

Trängselskatteavier för utländska fordonsägare hanteras av epass24.

Transportstyrelsen har även information om trängselskatt på andra språk. 

Lag (2004:629) om trängselskatt reglerar trängselskatt.

Podd - trafikforskaren Jonas Eliasson pratar trängselskatt

I denna podd kan du lyssna till Jonas Eliasson, trafikforskare på Kungliga Tekniska Högskolan, då han pratar om filosofin bakom trängselskatten, varför den fungerar, om stockholmarnas acceptans, om hur andra länder ser på Sveriges arbete och om framtiden.

Samtal om varför trängselskatten fungerar (mp3-fil, 28 MB, öppnas i nytt fönster)