Trängselskatt i Stockholm

Trängselskatt tas ut för svensk- och utlandsregistrerade fordon som körs in i och ut ur Stockholms innerstad måndag till fredag mellan 06.30 och 18.29. Det är även en särskild trängselskatt på Essingeleden.

Under de tider som trängselskatt tas ut registreras fordonen automatiskt vid så kallade betalstationer. Varje passage in till eller ut från Stockholms innerstad kostar 11, 15, 25 eller 35 kronor, beroende på tidpunkt.

Trängselskatt på Essingeleden tas ut med beloppen 11, 15, 22 eller 30 kronor, beroende på vilken tidpunkt du passerar.

Det maximala beloppet per dag och fordon är 105 kronor. Maxtaxan är gemensam för innerstaden och Essingeleden.

Läs mer om...

I vår e-tjänst ser du dina skattebeslut och preliminära passager för dina fordon:

Se uppgifter om din trängselskatt eller infrastrukturavgift

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!