A2 - Mellanstor motorcykel

Körkortsbehörigheten A2 ger rätt att köra motorcyklar vars nettoeffekt är högst 35 kilowatt och som har ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kg.

För att få ett A2-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla

  1. Du har körkortstillstånd.
  2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  3. Du har fyllt 18 år.
  4. Du har gått riskutbildning.
  5. Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov). Har du redan tagit ett A1-körkort behöver du bara göra ett körprov.
  6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom  EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.