Vad gäller under villkorstiden?

Under villkorstiden följer Transportstyrelsen upp hur det går för dig som har ett körkort med villkor om alkolås. Det sker via provtagningar, läkarintyg och information som tankas ner från alkolåsets logg när låset servas. I loggen registreras bland annat misslyckade startförsök.

Vad som ingår i uppföljningen varierar beroende på om villkorstiden är ett eller två år. Exempel på hur det kan se ut för den som har villkor om alkolås ett eller två år framgår av bilderna som finns till höger under fliken ”Relaterad information".

Krav på läkarbesök och intyg

Det är viktigt att ta kontakt med läkare omgående för att uppfylla kravet på observationstid som är sex eller tolv månader. 

Ett års villkorstid

 • Läkarintyget ska ha kommit in till Transportstyrelsen inom sju månader från villkorstidens början.
 • Observationstiden ska vara sex månader, först därefter kan läkarintyget skrivas.
 • Prover i blod för alkohol ska ha lämnats vid minst två tillfällen, fördelat under observationstiden.
 • Prover i urin eller hår för narkotika ska ha skett vid minst två tillfällen för urin eller minst ett tillfälle för hår under observationstiden.

Två års villkorstid

 • Läkarintyget ska ha kommit in till Transportstyrelsen inom tretton månader från villkorstidens början.
 • Observationstiden ska vara tolv månader, först därefter kan läkarintyget skrivas.
 • Prover i urin eller hår för narkotika ska ha skett vid minst två tillfällen för urin eller minst ett tillfälle för hår under observationstiden.

Proverna tas med kort varsel, vilket betyder att kallelsen till provtagningen går ut nära inpå provtillfället.

Du som har alkolås är personligen ansvarig för allt som registreras i alkolåsets minne.

Viktigt att tänka på

Oavsett längd på villkorstiden måste du ansöka om körkortstillstånd. Det kan du göra tidigast sex månader innan villkorstiden är slut. För att vi ska kunna ge ett körkortstillstånd krävs att låset tömts på uppgifter, vilket ska ske tidigast två månader innan villkorstiden är slut.

För dig som har två års villkorstid gäller som regel även att styrka nykterhet inför en ansökan om körkortstillstånd.

Misskötsamhet under villkorstiden

Om vi under uppföljningen ser att du inte uppfyller kraven för ett villkorat körkort får du inte längre ha kvar det. Vi kommer då dra in det villkorade körkortet. Det kan också ske vid till exempel:

 • misskötsamhet i hanteringen av alkolåset.
 • nytt rattfylleri under villkorstiden.
 • annat allvarligt trafikbrott.
 • sjukdom av annat slag än alkoholberoende/alkoholmissbruk.

Om man vid upprepade tillfällen lämnar utandningsprov med straffbar mängd alkohol, kan det leda till att du inte längre får ha kvar ditt körkort. Det beror på att alkolåset inte bara ska hindra dig från att köra iväg med fordonet utan även kontrollera att det inte finns startförsök med alkohol i kroppen. I de fallen dras körkortet in på minst den tid som motsvarar den villkorstiden som var kvar.

Om du gör dig skyldig till lindrigare trafikförseelser, kan körkortet återkallas och villkorstiden förlängas i motsvarande mån.