I Sverige krävs för att få godkännande som utbildningsledare att sökanden

 1. har fyllt 21 år
 2. har ett körkort med behörighet B utfärdat inom EES och under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren har haft ett sådant körkort
 3. har ett sådant körkort med den behörighet som utbildningen avser
 4. är godkänd som trafiklärare
 5. har arbetat som godkänd trafiklärare i trafikskola i minst två år
 6. har genomgått högskoleutbildning till utbildningsledare, och
 7. med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig som utbildningsledare.

Ett godkännande som utbildningsledare omfattar samma körkortsbehörigheter som trafiklärargodkännandet.

Utbildningens innehåll

Utbildningen till utbildningsledare ska bestå av en högskolekurs om minst 30 högskolepoäng, där följande ämnen ingår:

 1. psykologi/trafikpsykologi
 2. pedagogik
 3. arbets- och personalledning
 4. forskningsmetodik och utvecklingsarbete
 5. medie- och läromedelskunskap
 6. samhälls- och trafikutveckling
 7. författningskunskap
 8. myndighets- och mediekontakter.