För att få undervisa krävs att läraren

  • innehar och ha haft körkort för behörighet A1, A2, A eller B under sammanlagt tre av de tio senaste åren
  • kan anses lämplig som lärare vid utbildningen med hänsyn till sina personliga förhållanden
  • har dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår eller erfarenhet av undervisning under minst ett år
  • innehar förarbevis för snöskoter.