För att få undervisa krävs att läraren 

 • har haft körkort för behörighet A1, A2, A eller B under sammanlagt tre av de tio senaste åren
 • kan anses lämplig som lärare vid utbildningen med hänsyn till sina personliga förhållanden
 • har dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår eller erfarenhet av undervisning under minst ett år.

Därutöver ska läraren

 • inneha körkort med behörighet A1, A2, A, eller
 • inneha körkort med behörighet B, och
  • inneha behörighet AM som erhållits genom godkänt kunskapsprov eller genom utbyte av förarbevis för moped klass I, eller
  • inneha giltigt förarbevis för moped klass I eller klass II, eller
  • ha genomgått en utbildning av förare för behörighet AM eller en utbildning för förarbevis för moped klass II, som dokumenterats av behörig utbildare.