• bestyrkt kopia av giltigt pass
  • bestyrkt kopia av bevis på formella kvalifikationer eller kompetensbevis (sådana kan avse yrkesbehörighetsbevis, utbildnings- och examensbevis med tillhörande utbildningsbeskrivningar, bevis från yrkesprov, bevis om körkort etc. Läs mer under fliken Krav för erkännande av yrkeskvalifikationer)
  • bestyrkt kopia av intyg om yrkeserfarenhet som lärare för riskutbildning behörighet A1, A2, B1 och B2 i förekommande fall (läs mer under fliken Krav för erkännande av yrkeskvalifikationer).