Utskick av tillsynsavgifter

2022-12-07

Transportstyrelsens tar ut tillsynsavgifter för de som bedriver utbildning eller anordnar kunskapsprov inom förarutbildning. Avgiftsavierna planeras att sändas ut enligt nedan.

Efterskottsdebitering 2022

För de tillståndshavare som har utbildare eller provförrättare som blivit påanmälda under 2022, kommer avierna att sändas ut under vecka 2, 2023.

Förskottsdebitering 2023

Tillsynsavgifterna som ska betalas i förskott för kommande kalenderår är planerade att sändas ut under vecka 3, 2023.

Uppdatera era personaluppgifter

Kom ihåg att ni löpande ska på- och avanmäla er personal när förändring sker, det gör ni via e-tjänsten Personalförändringar inom förarutbildning.

E-tjänsten hittar ni även på vår webbplats under ”E-tjänster inom vägtrafik” och sedan fliken ”Körkort”.

Läs mer om våra avgifter

Läs mer om avgifterna på sidorna som är länkade nedan. Sidorna kommer att uppdateras med de nya beslutade beloppen vid årsskiftet, se bilaga.

Kontaktuppgifter till oss

Har ni frågor kan ni även kontakta oss på enhet Trafikant via telefon 0771-503 503 eller e-post på vag.tff@transportstyrelsen.se.