För att få undervisa krävs att läraren

  • innehar giltigt körkort med behörighet B och har haft sådan behörighet under sammanlagt minst 3 av de senaste 10 åren
  • kan anses lämplig som lärare vid utbildningen med hänsyn till sina personliga förhållanden
  • är godkänd som trafiklärare eller har motsvarande kompetens.

Utöver vad som sägs ovan ska läraren uppfylla minst ett av följande krav

  • inneha giltigt körkort med behörighet A, A1 eller A2
  • inneha giltigt körkort med behörighet AM som erhållits genom godkänt kunskapsprov eller efter utbyte av förarbevis för moped klass I
  • har genomgått en utbildning av förare för behörighet AM som dokumenterats av behörig utbildare.

Detta är ett utdrag ur kraven, fullständiga lärarkrav framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:79) om utbildning av förare för behörighet AM.