För att få undervisa ska läraren

  • ha ett giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES med behörighet B
  • ha haft ett sådant körkort under sammanlagt minst 3 av de senaste
  • tio åren
  • ha genomgått den särskilda lärarutbildningen för riskutbildning del 1, för behörighet B
  • med hänsyn till sina personliga förhållanden kunna anses lämplig som lärare vid riskutbildning, och
  • ha dokumenterad pedagogisk utbildning och dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete som lärare under minst ett år.

För att få undervisa i riskutbildning del 2, för behörighet B, ska läraren dessutom

  • ha genomgått den särskilda lärarutbildningen för riskutbildning del 2, för behörighet B, och
  • vara godkänd av Transportstyrelsen som trafiklärare, eller ha motsvarande kompetens.*

* Med motsvarande kompetens menas att sökanden ska ha en sådan utbildning som kan anses likvärdig med utbildning för trafiklärare. Utbildningen bör omfatta minst motsvarande utbildningstid och innehålla minst motsvarande omfattning av undervisnings­metodik.