För att få undervisa ska läraren

 • ha giltigt körkort med behörighet A och B
 • ha haft ett körkort med behörighet A och B under sammanlagt minst 3 av de senaste 10 åren och ha vana och skicklighet att köra motorcykel
 • med hänsyn till sina personliga förhållanden kunna anses lämplig som lärare vid riskutbildning
 • ha genomgått särskild lärarutbildning för riskutbildning del 1, för behörighet A.

Och dessutom ska läraren

 • vara godkänd av Transportstyrelsen som trafiklärare för motorcykel,  eller
 • ha dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår, ha dokumenterad erfarenhet av arbete som lärare under minst 1 år och ha genomfört ett godkänt praktiskt test (det test som används för antagning till den särskilda utbildningen för utbildare av förare för motorcykel).

För att få undervisa i riskutbildning del 2, för behörighet A, ska läraren utöver kraven ovan dessutom

 • ha genomgått särskild lärarutbildning för riskutbildning del 2, för behörighet A.

Lärare som inte är godkända som trafiklärare av Transportstyrelsen ska därutöver

 • ha en utbildning som kan anses likvärdig med utbildning för trafiklärare*
 • ha dokumenterad erfarenhet av arbete som lärare under minst 1 år
 • ha genomfört ett godkänt praktiskt test, och
 • ha genomgått särskild utbildning för utbildare av förare för motorcykel (minst 40 timmar).

* En sådan utbildning bör omfatta minst motsvarande utbildningstid och innehålla minst motsvarande omfattning av undervisningsmetodik.