För att få undervisa ska läraren

  • ha giltigt körkort med behörighet B utfärdat i en stat inom EES
  • ha haft ett körkort enligt ovan, under sammanlagt minst 3 av de senaste 10 åren
  • med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig som lärare vid introduktionsutbildning för privat övningskörning, och
  • ha dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår eller erfarenhet av undervisning under minst 1 år, och tillräcklig kunskap, förståelse och förtrogenhet inom kursplanens ämnesområden. Den samlade kompetensen ska dokumenteras skriftligen.