Varför måste jag ha en särskild tävlingsskylt?

Tävlingsskylten gör det enklare  för polismyndigheten att kontrollera tävlingsfordon på vägarna. Tävlingsfordon får endast brukas på ett begränsat sätt på det allmänna vägnätet. Genom en särskiljande registreringsskylt kan tävlingsfordon enklare urskiljas från övriga fordon.