Din skylt måste ha minst två och högst sju tecken. Som tecken räknas bokstäver, siffror och mellanrum. Skylten måste ha minst två synliga tecken. Den kombination du väljer kommer att vara centrerad på skylten.

Du får använda alla bokstäver i svenska alfabetet, A-Ö
Tänk på att bokstäverna Å, Ä och Ö är lite mindre än övriga bokstäver.

O och 0 (nolla) jämställs som tecken
Om skyltkombinationen SONNY är upptagen är också S0NNY det.

MC-skylt ska ha två till sex tecken
Du kan inte ha sju tecken på mc-skylt eller så kallad USA-skylt (300x110 mm). Här gäller två till sex tecken. Mc-skylt får ha högst tre tecken per rad.

Produkt- eller företagsnamn kräver medgivande
Om du vill använda en beteckning som motsvarar ett produkt- eller företagsnamn, måste du kontakta den som äger rätten till namnet och få ett skriftligt medgivande som du bifogar ansökan.

Skylten får inte väcka anstöt
Skylten får inte ha en beteckning som väcker anstöt eller medför olägenhet.

Skylten får inte se ut som ett registreringsnummer
Det är inte tillåtet med teckenkombinationer som motsvarar registreringsnummer (tre bokstäver + tre siffror eller tre bokstäver + två siffror + en bokstav) eller skylt för beskickningsfordon (två bokstäver + tre siffror + en bokstav).