Om du anser att avgiften är felaktig kan du som fordonsägare begära en omprövning hos Transportstyrelsen. Begäran skickas in skriftligen och ska innehålla följande information:

  • fordonets registreringsnummer
  • skäl för att avgiften inte ska betalas in

Skicka begäran om omprövning till:

Transportstyrelsen
701 81 Örebro

För att undvika ytterligare kostnader och/eller att ärendet överlämnas till Kronofogden behöver du betala avgiften även om du skickar in en begäran för omprövning.